Stavební ekonomika

V oblasti stavební ekonomiky spolupracujeme se společností Staga - stavební agentura, s.r.o. www.staga.cz

 

Ve fázi přípravy stavby zajistíme či zprostředkujeme:

 • vypracování výkazu výměr dle projektové dokumentace
 • ocenění slepého rozpočtu
 • vypracování kompletního položkového rozpočtu
 • vypracování slepého stavebního rozpočtu pro potřeby výběru zhotovitele
 • zpracování souhrnného rozpočtu
 • posouzení a kontrola nabídek (nabídkových cen) v rámci výběrového řízení
 • organizace a realizace výběrového řízení na dodávku stavby
 • poradenství při uzavírání smluv o dílo
 • ocenění stavebního díla položkovým rozpočtem pro potřeby žádosti o hypotéční úvěr či úvěr ze stavebního spoření

 

Ve fázi provádění stavby zajistíme či zprostředkujeme:

 • cenová kontrola výstavby
 • kontrola fakturace
 • kontrola obsahu provedených prací zhotovitele
 • kontrola a ověřování vícenákladů zhotovitele
 • kontrola odečtu neprovedených prací a dodávek
 • ocenění změn ve formě víceprací a méněprací
 • nezávislé posouzení sporů se zhotovitelem v oblasti cen
 • kontrola kvality prováděných prací

 

Ve fázi předání a užívání stavby zajistíme či zprostředkujeme:

 • kontrola vad a nedodělků
 • poradenství při řešení reklamací v záruční době
 • vypracování rozpočtu skutečného provedení stavby
 • ocenění škod na stavbách (např. pro potřeby likvidace pojistných událostí)
 • ocenění zhodnocení stavby provedenou rekonstrukcí