Inženýrská činnost

Zajistíme pro vás:

  • projednání záměru v územním a stavebním řízení s orgány státní správy a dalšími účastníky řízení a zajištění územního rozhodnutí či stavebního povolení
  • spolupráce při výběru dodavatele stavby
  • výkon technického a autorského dozoru
  • spolupráce při kolaudaci stavby
  • zajištění radonového průzkumu, výškopisného a polohopisného geodetického zaměření, průkazu ENB, inženýrsko geologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, statického posouzení stávajících konstrukcí